Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas para investimentos a proxectos singulares locais de enerxía limpa en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000)

Atrás
04/11/2022

Axudas para investimentos a proxectos singulares locais de enerxía limpa en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000)

Axudas para proxectos singulares locais de enerxía limpa (mellora da eficiencia enerxética de edificios e infraestruturas, despregue de xeración renovable ou impulso da mobilidade sostible) e proxectos singulares locais de enerxía limpa do PROGRAMA DUS 5000.
Poderanse presentar solicitudes dende o 04/11/21 e ata que se esgote o orzamento ou ben chegada a data sinalada, ademais os proxectos deberán supoñer un investimento total elixible superior a 40.000 euros e inferior a 3.000.000 de euros. As axudas subvencionarán o 85 % do investimento.
Dirixido a 

a) As entidades locais previstas polo artigo 3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local.
b) Calquera outra Entidade local ou supralocal, distinta das anteriores, legalmente constituída e dotada de personalidade xurídica propia 
c) Os organismos autónomos e entidades públicas dependentes ou vencelladas ás Entidades locais territoriais 
d) As Comunidades Autónomas Uniprovinciais e a Foral de Navarra

Enlaces


Expresións de interese Expresións de interese