Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas para o apoio a mercados, zonas urbanas comerciais, comercio non sedentario e canles curtas de comercialización, e procédese á súa convocatoria no ano 2021

Atrás
30/09/2021

Axudas para o apoio a mercados, zonas urbanas comerciais, comercio non sedentario e canles curtas de comercialización, e procédese á súa convocatoria no ano 2021

O obxecto é impulsar melloras na modernización, a través da transformación dixital e sostible, das canles de distribución, mercados municipais, áreas comerciais, mercados de venda non sedentaria e canles curtas de comercialización, que acometan entidades locais.
A finalidade destas axudas (66.446.861,52 euros en total) á financiar o desenvolvemento, por entidades locais, de planes e proxectos de contido tecnolóxico, innovador e de sustentabilidade, así como de mellora de equipamentos, dirixidos ao sector comercial que se atopa en súa demarcación. Os proxectos subvencionables no marco deste Programa incluirán:

a) Proxectos para a adopción de ferramentas de información de clientes baseadas en macrodatos ou outras tecnoloxías.
b) Proxectos de transformación dixital de mercados que melloren o mercado omnicanal e a experiencia de compras.
c) Proxectos destinados á transformación dixital do comercio rueiro e as canles curtas de comercialización.
d) Proxectos de obras e reacondicionamento para mellorar as instalacións, a súa accesibilidade, equipamento e adecuación, das zonas ocupadas polos mercados municipais, áreas comerciais e mercados non sedentarios, así como as súas zonas adxacentes.
e) Proxectos para reducir o consumo de insumos por parte do comercio e a substitución destes por alternativas respectuosas co medio ambiente.
f) Instalación de puntos de entrega intelixentes.
g) Proxectos de mellora da eficiencia enerxética.
h) Accións que promovan a prevención de residuos (incluída a reutilización), a separación en orixe dos residuos e a preparación para a reutilización e a reciclaxe.
i) Sensibilización e formación en competencias tecnolóxicas.

Os beneficiarios son as seguintes entidades locais:

a) Os municipios, representados por seus respectivos Concellos.
b) As provincias e illas a través das deputacións provinciais e forais, os cabildos e consellos insulares.
c) As comarcas ou outras entidades que agrupen varios municipios, instituídas polas comunidades autónomas de conformidade coa Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e os correspondentes Estatutos de Autonomía.
d) As mancomunidades de municipios, sempre e cando os municipios de poboación superior a 100.000 habitantes non representen máis do sesenta por cento do total da poboación da mancomunidade.

O investimento mínimo dependerá do número de habitantes do municipio (Artículo 8) e irá dende os 200.000 euros.


Expresións de interese Expresións de interese