Next Generation Galicia

Apoio á cohesión económica, social e territorial, fortalecemento da resiliencia, mitigación do impacto social e económico da crise da covid-19 e apoio á dobre transición ecolóxica e dixital.

Ver máis

Qué é e a quen vai dirixido

Consiste nunha serie de instrumentos financeiros mobilizados pola Unión Europea destinados a acelerar os programas de reformas e investimentos nos próximos anos.

Obxectivos

  • Promover a cohesión económica, social e territorial.
  • Fortalecer a resiliencia e a capacidade de axuste dos Estados membros.
  • Mitigar o impacto social e económico da crise da covid-19.
  • Apoiar a dobre transición ecolóxica e dixital.

Convocatorias Convocatorias

Normativa Normativa

Novas Novas

De Interese De Interese

Servizo de asistencia

Imagen Servizo de asistencia
Servizo de asistencia aos Concellos no marco dos fondos do Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia

Plan de Recuperación

Plan de Recuperación
España Pode. Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia como proxecto de País

Next Generation Galicia

Next Generation Galicia
Qué é?

Un Plan para Europa

Un Plan para Europa
O Plan de Recuperación para Europa, permitirá movilizar un volume de inversión sen precedentes