Atrás

2.600 PEMES poderán beneficiarse do 'Programa Crecemento' para impulsar o seu crecemento empresarial e a súa competitividade

Atrás
02/08/2023

2.600 PEMES poderán beneficiarse do 'Programa Crecemento' para impulsar o seu crecemento empresarial e a súa competitividade

O Boletín Oficial do Estado publicou o 2 de agosto a convocatoria para a concesión de axudas a pequenas e medianas empresas dentro do "Programa Activa Crecemento". O "Programa Activa Crecemento", pertencente á familia de programas "Activa", é unha iniciativa do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo no desenvolvemento da súa Estratexia Nacional de Industria Conectada 4.0 que ten entre os seus obxectivos o impulso da transformación dixital da industria española aumentando o seu potencial de crecemento e desenvolvendo á súa vez a oferta local de solucións dixitais. A Escola de Organización Industrial (Fundación EOI), adscrita á Secretaría Xeral de Industria e PEME, será a encargada de xestionar o “Programa Activa Crecemento”. Trátase dun programa de asesoramento especializado e personalizado orientado a pemes, en especial as de pequeno tamaño, para impulsar o seu crecemento empresarial e desenvolverase a través desta liña de axudas. A modalidade das axudas que se concedan no marco desta convocatoria terá a consideración de axudas en especie, consistentes na recepción dun asesoramento especializado e personalizado que permita un impulso no crecemento empresarial das pemes. O orzamento da convocatoria é de 15,9 millóns de euros para axudar a 2.600 pemes de todo o territorio nacional. Poderán resultar beneficiarias empresas que teñan a condición de PEME e operen en calquera sector de actividade. As axudas desta convocatoria teñen a consideración de axudas de menor importancia ou de minimis. A contía individualizada das axudas en especie, entendida como o equivalente de subvención bruta, será de 6.150 euros por empresa beneficiaria. As empresas interesadas poderán solicitar a súa axuda na sede electrónica de EOI a partir do martes 5 de setembro.