Atrás

A Comisión Europea transfire a España 1.043 millóns de euros do prefinanciamento da Adenda do Plan de Recuperación

Atrás
02/02/2024

A Comisión Europea transfire a España 1.043 millóns de euros do prefinanciamento da Adenda do Plan de Recuperación

A Comisión Europea anunciou a transferencia a España de 1.043 millóns de euros de prefinanciamento correspondentes ás transferencias a fondo perdido da Adenda ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Esta cantidade súmase aos 340 millóns de euros xa desembolsados do anticipo dos préstamos da Adenda. Deste xeito, España xa recibiu 1.383 millóns de euros de prefinanciamento para esta segunda fase do Plan de Recuperación. O obxectivo principal destes recursos adicionais é reforzar os proxectos estratéxicos postos en marcha (PERTE) para reforzar a autonomía nos ámbitos enerxético, medioambiental, agroalimentario, industrial, tecnolóxico e dixital. Deste xeito, España seguirá afondando no cambio de modelo produtivo para adaptalo aos retos do século XXI. A Adenda ao Plan de Recuperación foi aprobada polo Consello de Ministros o pasado mes de xuño e recibiu o visto e prace da Comisión Europea en outubro. Permitirá mobilizar máis de 10.000 millóns de euros en transferencias adicionais e ata 83.000 millóns de euros en préstamos dos fondos Next Generation EU e Repower EU. En total, o Plan de Recuperación –incluída a Adenda– permitirá mobilizar ata 163.000 millóns de euros no período 2021-2026, máis do 12% do PIB de España, sumados aos 36.700 millóns de euros dos Fondos Estruturais do marco financeiro plurianual 2021-2027.