Atrás

A conferencia sectorial ratifica por unanimidade o reparto e reparto de 430 millóns de euros para a rehabilitación de vivendas

Atrás
22/03/2024

A conferencia sectorial ratifica por unanimidade o reparto e reparto de 430 millóns de euros para a rehabilitación de vivendas

O Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana presidiu a reunión da Conferencia Sectorial de Vivenda e Axenda Urbana na que se ratificou por unanimidade o acordo sobre os criterios de reparto e o reparto de 430 millóns de euros ás comunidades autónomas para a súa rehabilitación de vivendas. O acordo foi autorizado polo Consello de Ministros , e analizado conxuntamente na conferencia sectorial. O acordo é sobre os investimentos 1 e 2 do PRTR no marco do Compoñente 2 "Implementación da Axenda Urbana Española: Plan de rehabilitación e rexeneración urbana", polas cantidades non transferidas nos anos 2022 e 2023, así como o importe daqueles 430 millóns de euros correspondentes ao orzamento do ano 2023. Dentro desta liña “Construción de vivendas para aluguer social en edificios eficientes enerxéticamente” cun orzamento de 430 millóns de euros, corresponde a Galicia un importe de 25 millóns de euros. 

En canto aos datos ofrecidos polo Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana (MIVAU) ás autoridades autonómicas, da cantidade de 4.420 millóns de euros destinada en concepto de rehabilitación residencial e construción de vivenda en aluguer, nos programas de rehabilitación residencial, vivendas, edificios e barrios, dotados con un importe de 3.420 millóns de euros, transferíronse un total de 2.211. Polo tanto, quedan pendentes de transferencia os seguintes: 329 millóns de euros da anualidade 2022; 430 millóns de euros da anualidade 2023; e, os 450 millóns de euros destinados a incentivos fiscais, parte dos cales xa se destinaron ás diferentes declaracións do IRPF presentadas. Grazas a estes incentivos, orzamentados e financiados polo MIVAU, calquera persoa que realice obras de rehabilitación da súa vivenda poderá descontar unha parte do seu custo na súa próxima declaración do IRPF. Ademais, este tipo de subvencións á rehabilitación realizadas no marco do Plan de Recuperación están exentas de tributación e non computan como gañanza patrimonial no IRPF.