Atrás

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidades publicou novos beneficiarios das axudas para a modernización de empresas privadas de transporte de viaxeiros prestadoras de servicios de transporte por carretera e de empresas privadas que interveñen no transporte de mercadorías por carretera

Atrás
23/01/2024

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidades publicou novos beneficiarios das axudas para a modernización de empresas privadas de transporte de viaxeiros prestadoras de servicios de transporte por carretera e de empresas privadas que interveñen no transporte de mercadorías por carretera

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidad, publicou o 23 de xaneiro de 2024 a través da Dirección Xeral de Mobilidade, as subvencións concedidas do 1 de outubro ó 31 de decembro de 2023, das axudas para a modernización de empresas privadas de transporte de viaxeiros prestadoras de servicios de transporte por carretera e de empresas privadas que interveñen no transporte de mercadorías por carretera. A convocatoria aínda está aberta e o prazo remata o 30 de xuño de 2024.

Segundo a convocatoria publicada o 26 de abril de 2023, o orzamento máximo fíxase en 6.069.951 €. No periodo indicado, do 1 de outubro ó 31 de decembro de 2023, seleccionaron 251 beneficiarios novos, entre os que hai sociedades e persoas físicas. O importe total concedido é de 1.391.000 €, deste xeito, concederon a día de hoxe un total de 2.230.814 € (un 36,75 % do total orzamentado).

O detalle da distribución dos beneficiarios por provincia é a seguinte:

Provincia Número de beneficiarios Importe axuda (€)
Pontevedra 130 751.000
A coruña 56 293.000
Ourense 50 269.000
Lugo 15 78.000
Total 251 1.391.000