Atrás

A Fundación Biodiversidade publicou a última e 3ª resolución parcial de axudas ao Impulso da Economía Circular, convocatoria enmarcada no PERTE EC

Atrás
23/01/2024

A Fundación Biodiversidade publicou a última e 3ª resolución parcial de axudas ao Impulso da Economía Circular, convocatoria enmarcada no PERTE EC

Segundo a convocatoria publicada o 19 de decembro de 2022, o orzamento é de 192.000.000 €. O prazo de presentación de solicitudes rematou o 23 de xaneiro de 2023. Publicáronse tres resolucións parciais.

A 1ª resolución parcial publicouse o 23 de outubro de 2023, sendo seleccionados 23 beneficiarios e un total concedido de 4.492.764 €. Entre os beneficiarios da 1ª resolución parcial, hai un beneficiario galego ao que se lle concederon 171.491 €.

A 2ª resolución parcial publicouse o 28 de decembro de 2023, pola que se seleccionaron 4 beneficiarios de axudas que suman un importe de 940.314 €. Na 2ª resolución parcial, non hai ningún proxecto/beneficiario galego.

A 3ª resolución parcial publicouse o 4 de marzo de 2023 e foron seleccionados 88 beneficiarios, sendo o importe total concedido de 160.082.047 €. Un total de seis entidades galegas obtiveron 13.669.351 € nesta 3ª e última resolución parcial.

En definitiva, as tres resolucións parciais concederon un total de 165.515.125 € (o 86,20% do total orzamentado) a 115 beneficiarios de case toda España. Quedan sen asignar un total de 26.484.875 €.

A distribución xeográfica dos beneficiarios é a seguinte:

Convocatoria Impulso de la Economía Circular - PERTE EC

 

Nº Beneficiarios

Total concedido (€)

%Sobre el concedido

Cataluña

28

60.741.264

36,70%

País Vasco

16

22.792.009

13,77%

Aragón

9

15.585.035

9,42%

Galicia

7

13.840.842

8,36%

Madrid

11

12.766.347

7,71%

Andalucía

14

12.265.063

7,41%

Castilla y León

8

8.898.515

5,38%

Valencia

6

6.435.530

3,89%

Murcia

9

5.068.890

3,06%

Principado de Asturias

1

3.859.415

2,33%

Castilla-La Mancha

3

2.400.561

1,45%

Extremadura

1

333.000

0,20%

Islas Baleares 

1

320.493

0,19%

Navarra

1

208.160

0,13%

Cantabria

 

 

0,00%

Islas Canarias

 

 

0,00%

La Rioja

 

 

0,00%

Total

115

165.515.125

 

 

Cataluña é a comunidade autónoma con maior porcentaxe de axudas obtidas, o 36,70% do total concedido. Seguida polo País Vasco que obtivo 22.792.009 € (13,77%). Galicia ocupa a cuarta posición con 13.840.842 € a sete beneficiarios galegos, o que supón un 8,36 % do concedido a nivel nacional.

O detalle das sete entidades galegas beneficiarias é o seguinte:

CIF

Nombre beneficiario

Importe ayuda (€)

B98719438

PAPELERA DE SARRIA S.L.

768.679

B32449456

CEDAN JOBS S.L.

1.494.364

A36058634

ALUMISEL S.A.U.

1.091.400

A36058634

ALUMISEL S.A.U.

2.823.827

A28141224

FORESA INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL NOROESTE, S.A.

3.060.502

A15275449

PETSLECT S.A.

4.430.580

Q1518001A

ECOCELTA GALICIA SL

171.491

Total concedido de ayuda (€)

13.840.843