Atrás

A IDAE publicou a resolución de concesión definitiva de proxectos innovadores de almacenamento enerxético hibridado, enmarcada no PERTE ERHA

Atrás
28/12/2023

A IDAE publicou a resolución de concesión definitiva de proxectos innovadores de almacenamento enerxético hibridado, enmarcada no PERTE ERHA

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, publicou o 28 de decembro de 2023, a través do Instituto para a Diversificación e  Aforro da Enerxía (IDAE), a resolución definitiva da Primeira convocatoria de axudas para proxectos innovadores de almacenamiento enerxético hibridado con instalación de xeración de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, convocatoria enmarcada no perte ERHA.

Segundo a convocatoria publicada o 23 de decembro de 2022, o orzamento máximo fíxase en 150.000.000 €. Seleccionáronse 35 proxectos, sendo o importe total concedido de 149.657.726 €. A distribución dos proxectos polas distintas comunidades é a seguinte:

 

Axudas Prox. Innovadores almacenamento exergético hibridado

 

Nº Beneficiarios

Total concedido (€)

% Sobre o concedido

Castilla-La Mancha

10

49.535.363

33,10%

Extremadura

11

45.597.596

30,47%

Andalucía

4

16.282.571

10,88%

Castilla y León

4

15.438.219

10,32%

Aragón

1

7.557.211

5,05%

Valencia

1

7.025.436

4,69%

Navarra

2

4.098.182

2,74%

Islas Baleares 

1

2.925.000

1,95%

Galicia

1

1.198.150

0,80%

Asturias

 

 

0,00%

Cantabria

 

 

0,00%

Cataluña

 

 

0,00%

Islas Canarias

 

 

0,00%

La Rioja

 

 

0,00%

Madrid

 

 

0,00%

Murcia

 

 

0,00%

País Vasco

 

 

0,00%

Total

35

149.657.726

 

Castilla-La Mancha lidera a lista cun 33,10 % do total concedido, seguida por Extremadira cun 30,47 % do total concedido. Galicia atópase na novena posición, obtento un total de 1.198.150 €, o cal supón un 0,80 % do total concedido.

O detalle da entidade galega é o seguinte:

CIF

Nome beneficiario

Breve descrición actuación

Importe axuda (€)

A15493315

PARQUE EÓLICO DE MALPICA, S.A.

Almacenamiento hibridado con el parque eólico repotenciado existente Malpica

1.198.150

Total concedido de axuda (€)

1.198.150