Atrás

A segunda convocatoria de subvencións para a dixitalización do ciclo urbano da auga

Atrás
02/11/2023

A segunda convocatoria de subvencións para a dixitalización do ciclo urbano da auga

A segunda convocatoria de subvencións para a dixitalización do ciclo urbano da auga, incluída no PERTE para a Dixitalización do Ciclo da Auga, está destinada a proxectos de dixitalización de abastecemento, distribución, saneamento e depuración do ciclo urbano da auga en alta presión. Esta segunda convocatoria inclúe modificacións respecto da primeira derivadas da experiencia na tramitación. Para optar a esta axuda, cada proxecto deberá incluír un ou varios termos municipais que atendan, como mínimo, a unha poboación permanente non inferior a 20.000 habitantes. A convocatoria conta cun orzamento total de 200 millóns de euros procedentes do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. Da contía máxima prevista establécese unha reserva de 60 millóns de euros para a subvención de proxectos presentados por agrupacións de solicitantes ou por solicitantes individuais, sempre que, en ambos os casos, os devanditos proxectos abranguen máis de cinco termos municipais. O importe máximo das axudas que se concederán por cada solicitude de axuda será de ata 10 millóns de euros e o importe mínimo das axudas que se concederán por cada solicitude de axuda será de 500.000 euros.

O prazo de solicitude das axudas vai dende o 30 de outubro de 2023 ata o 13 de decembro de 2023.