Atrás

Acordos do Consello de Ministros do 12 de decembro

Atrás
12/12/2023

Acordos do Consello de Ministros do 12 de decembro

  • Compromisos do PRTR (C5, I2). Acordo polo que se autoriza á Sociedade Estatal Augas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (Acuamed), a celebración do contrato de execución das obras de ampliación e servizo de operación e mantemento de planta desalinizadora de Torrevieja (Alicante), por un valor estimado de 108.528.241,30 euros.
  • Compromisos do PRTR (C4, I1). Acordo polo que se autoriza unha transferencia de crédito, por importe de 9.638.895,81 euros, da Sección 23, Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, á Sección 17, Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana, para financiar a mellora de información cartográfica (Compoñente 04, Investimento 1).
  • Compromisos do PRTR (C31, I5; I7). Acordo polo que se autorizan os límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros, conforme ao artigo 41 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración Pública e para a execución do PRTR, a fin de posibilitar ao Ministerio de Industria e Turismo proceder á convocatoria pública de axudas para a descarbonización da industria manufactureira (Compoñente 31, Investimentos 5 e 7).
  • Compromisos do PRTR (C6, I2). Acordo polo que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros, conforme ao artigo 41 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración Pública e para a execución do PRTR, a fin de posibilitar ao Ministerio de Transportes e Movilidad Sostible reaxustar as anualidades do Convenio coa Generalitat de Cataluña en relación co C06.I02 "Rede Transeuropea de Transporte. Outras actuacións. Infraestruturas e Ecosistemas Resilientes".
  • Compromisos do PRTR (C19, I1). Real Decreto polo que se regula a concesión directa de subvencións a entidades do Terceiro Sector para a implementación de actividades de capacitación en competencias dixitais a infancia, adolescencia e mocidade vulnerable, no marco do PRTR.