Atrás

Acordos do Consello de Ministros, do 16 de abril de 2024, relacionados co PRTR

Atrás
16/04/2024

Acordos do Consello de Ministros, do 16 de abril de 2024, relacionados co PRTR

A continuación detállanse os Acordos do Consello de Ministros de onte, 16 de abril de 2024, relacionados co PRTR:

  • Compromisos do PRTR (C13, I8). Acordo polo que establecese a actividade e o funcionamento do Fondo de Coinvestimento, F.C.P.J.

A creación deste Fondo de CoInvestimento (FOCO) terá os seguintes obxectivos e dotacións:

  • O FOCO realizará principalmente investimentos de capital en empresas privadas que realicen proxectos de investimento no territorio nacional.
  • Estes investimentos deben realizarse conxuntamente cun coinvestidor estranxeiro, que pode ser unha entidade financeira pública ou investidores institucionais privados.
  • Este fondo é un dos novos instrumentos financeiros incluídos na Adenda ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), está dotado con 2.000 millóns de euros ata 2026 e a súa xestión está encomendada á Sociedade Española de Financiamento do Desenvolvemento (COFIDES), que depende da Secretaría de Estado de Comercio.
  • Os beneficiarios finais serán empresas privadas, existentes ou de nova creación, con sede na Unión Europea e con centro de traballo en España, independentemente da súa dimensión e titularidade do capital.