Atrás

Acordos do Consello de Ministros do 19 de decembro

Atrás
19/12/2023

Acordos do Consello de Ministros do 19 de decembro

 • Compromisos do PRTR (C23, R10). Real Decreto-lei para simplificar e mellorar o nivel de axuda de protección por desemprego.
 • Compromisos do PRTR (C11, R1; C11, R2 e C24, R1). Real Decreto-lei polo que se aproban medidas urxentes para a execución do PRTR en materia de servizo público de xustiza, función pública, réxime local e mecenado.
 • Compromisos PRTR (C24, R2). Real Decreto polo que se desenvolve a composición e funcionamento da Sección Segunda da Comisión de Propiedade Intelectual e polo que se modifica o Real Decreto 1023/2015, do 13 de novembro, polo que se regula a composición, organización e exercicio das funcións da Sección Primeira da Comisión de Propiedade Intelectual.
 • Compromisos PRTR (C11, I3). Acordo polo que se autoriza a proposta de distribución territorial dos créditos xestionados polas comunidades autónomas e o Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para a execución do Plan de Atención Dixital Personalizada, no exercicio orzamentario 2023, para a súa presentación ao Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, no marco do PRTR, por importe de 110.000.000 de euros.
 • Compromisos PRTR (C18, I5). Acordo polo que se autoriza a proposta de distribución territorial dos créditos xestionados polas comunidades autónomas e o Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para ampliar a carteira de xenómica no Sistema Nacional de Saúde (GenES), no exercicio orzamentario de 2023, para a súa presentación ao Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, no marco do PRTR, por un importe total de 46.000.000 euros.
 • Compromisos PRTR (C18, I4). Acordo polo que se autoriza a proposta de distribución territorial dos créditos xestionados polas comunidades autónomas e o Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para o financiamento da mellora da atención sanitaria a pacientes con enfermidades raras e ELA, no orzamento do exercicio 2023, para a súa presentación ao Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, no marco do PRTR, por un importe total de 50.000.000 euros.
 • Compromisos PRTR (C17, I2). Real Decreto polo que se regula a concesión directa de diversas subvencións para reforzar as capacidades, infraestruturas e equipamentos das salas brancas de micro e nanofabricación, no marco do PRTR.
 • Compromisos PRTR (C21, I6). Acordo polo que se autoriza a proposta de distribución territorial e os criterios de distribución de créditos xestionados polas comunidades autónomas para o Plan de desenvolvemento das Microcredenciais Universitarias no marco do compoñente 21, investimento 6, do PRTR para os anos 2023, 2024, 2025 e 2026, para a súa presentación á Conferencia Xeral de Política Universitaria.
 • Compromisos PRTR (C15, I3). Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto 989/2021, do 16 de novembro, polo que se aproba a concesión directa ás comunidades autónomas e cidades de Ceuta e Melilla de axudas para a execución do programa de emisión de bonos dixitais para colectivos vulnerables, no marco do PRTR.
 • Compromisos PRTR (C15, I2). Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto 987/2021, do 16 de novembro, polo que se aproba a concesión directa ás comunidades autónomas e cidades de Ceuta e Melilla de axudas para a execución de diversas actuacións de reforzo da conectividade nos centros públicos de referencia, no marco do PRTR.
 • Compromisos PRTR (C15, I2). Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto 988/2021, do 16 de novembro, polo que se aproba a concesión directa de axudas ás comunidades autónomas e cidades de Ceuta e Melilla para a execución de diversas actuacións de reforzo da conectividade en polígonos industriais e centros loxísticos, no marco de o PRTR.
 • Compromisos PRTR (C15, I4). Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto 990/2021, do 16 de novembro, polo que se aproba a concesión directa de axudas ás comunidades autónomas e ás cidades de Ceuta e Melilla para a execución de diversas actuacións de mellora das infraestruturas de telecomunicacións nos edificios, no marco do PRTR.