Atrás

Acordos do Consello de Ministros do 30 de xaneiro de 2024

Atrás
30/01/2024

Acordos do Consello de Ministros do 30 de xaneiro de 2024

  • Compromisos do PRTR (C18, R2 e C18, I3). Acordo polo que solicítase a tramitación parlamentaria polo procedemento de urxencia do proxecto de Lei que crea a Axencia Estatal de Saúde Pública e modificase a Lei 33/2011, do 4 de outubro, Xeral de Saúde Pública.
  • Acordo polo que disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao proxecto de obras medioambientais e adecuación das redes de transporte e distribución dos sectores 25, 29 e 41 da Acequia Real del Júcar (Valencia), incluído nas obras de modernización de regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade nos regadíos, incluído no PRTR da economía española, fase II.
  • Acordo polo que disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao proxecto de mellora do aproveitamento da auga e do aforro de enerxía para as comunidades de regantes do sector X e XI da canle de Flumen mediante a modernización e recollida de auga a un nivel superior para evitar bombeos (Huesca), incluída nas obras de modernización dos regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade nos regadíos, incluída no PRTR da economía española, fase II.
  • Acordo polo que disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao proxecto de mellora e modernización da rede de distribución da Comunidade de Regantes do Rec do Molí de Pals (Girona), incluído nas obras de modernización dos regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade nos regadíos, incluído no PRTR da economía española, fase II.
  • Acordo polo que disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao proxecto de mellora do regadío da zona de Barriobusto, Labraza e Moreda (Álava), incluído nas obras de modernización de regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade en regadíos, incluído no PRTR da economía española, fase II.
  • Acordo polo que disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao proxecto de modernización do regadío da Comunidade de Regantes do tramo II da canle da marxe esquerda da Najerilla (La Rioja), incluído nas obras de modernización dos regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade nos regadíos, incluído no PRTR da economía española, fase II.
  • Acordo polo que disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao proxecto de modernización do regadío da Comunidade de Regantes da Ribera Alta del Porma, fase I (León ), incluído nas obras de modernización de regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade nos regadíos, incluído no PRTR da economía española, fase II.
  • Acordo polo que disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao proxecto de consolidación da zona regable coa mellora do aproveitamento e xestión dos recursos de augas non convencionais para a Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura de Totana (Murcia), incluída nas obras de modernización de regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade nos regadíos, incluído no PRTR da economía española, fase II.
  • Compromisos do PRTR (C18, R2 e C18, I3). Proxecto de Lei polo que créase a Axencia Estatal de Saúde Pública e modificase a Lei 33/2011, do 4 de outubro, Xeral de Saúde Pública.