Atrás

Acordos do Consello de Ministros do 6 de febreiro

Atrás
06/02/2024

Acordos do Consello de Ministros do 6 de febreiro

A continuación detállanse os Acordos do Consello de Ministros, do martes 6 de febreiro de 2024, relacionados co PRTR:

  • Compromisos do PRTR (C5, I2). Acordo polo que declárase a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados pola execución das obras de restauración fluvial do río Zapatón (Badajoz).
  • Compromisos do PRTR (C11, R1). Real Decreto polo que modifícase o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 1690/1986, do 11 de xullo.
  • Compromisos do PRTR (C20, R1). Real Decreto polo que establécese o Curso de Especialización para a Formación Profesional de Grao Superior en Posicionamento en Buscadores (SEO/SEM) e comunicación en redes sociais e establecense os aspectos básicos do currículo, e modifícase o Real Decreto 546/2023, do 27 de xuño, e o Real Decreto 569/2023, do 4 de xullo.
  • Compromisos do PRTR (C20, R1). Real Decreto polo que establécese o Curso de Especialización para a Formación Profesional de Grao Superior en Redacción de Contidos Dixitais para Marketing e Vendas e fíxanse os aspectos básicos do currículo.