Atrás

Acordos do Consello de Ministros do 9 de xaneiro

Atrás
09/01/2024

Acordos do Consello de Ministros do 9 de xaneiro

  • Compromisos do PRTR (C3, I3). Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto 949/2021, do 2 de novembro, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para investimentos en bioseguridade, para a mellora ou construción de centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte de gando por estrada, así como para investimentos en bioseguridade en viveiros, realizados por determinados produtores de materiais vexetais de reprodución , no marco do PRTR.
  • Acordo polo que se dispón a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao Proxecto de modernización integral das comunidades de regantes de Vincamet-Vilaró, Litera-Persio, Serós, Litera -Vincamet e Serrabrisa Montfret, nos termos municipais de Fraga, Aitona e Serós (Huesca e Lérida), incluídas nas obras de modernización dos regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade en regadíos, incluídas no PRTR da economía española, Fase II.
  • Acordo polo que se dispón a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao Proxecto de modernización da comunidade de regantes Nuestra Señora de la Alegría de Monzón (Huesca), incluído nas obras de modernización dos regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade en regadíos, incluído no PRTR da economía española, Fase II.