Atrás

Acordos do Consello de Ministros do día 14 de maio de 2024, relacionados co PRTR

Atrás
14/05/2024

Acordos do Consello de Ministros do día 14 de maio de 2024, relacionados co PRTR

  • Compromisos do PRTR (C18, R3). Proxecto de Lei de universalidade do Sistema Nacional de Saúde.
  • Compromisos do PRTR (C16, R1). Acordo polo que aprobase a Estratexia de Intelixencia Artificial 2024.
  • Compromisos do PRTR (C18, I6). Acordo polo que modifícase o Acordo do Consello de Ministros, do 20 de decembro de 2022, polo que autorízase a proposta de distribución territorial e os criterios de distribución, entre as comunidades autónomas, o Instituto Nacional de Xestión Sanitaria (INGESA) e as cidades de Ceuta e Melilla, dos créditos orzamentarios destinados ao investimento "Data Lake sanitario " do compoñente 18 do PRTR para o ano 2023, por un importe total de 28.000.000 de euros, para o seu sometemento á Conferencia Sectorial de Transformación Dixital.
  • Compromisos do PRTR (C15, I2). Acordo polo que autorízase a proposta de distribución territorial entre as comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla, para o seu sometemento á Conferencia Sectorial de Transformación Dixital, relativa ao financiamento de actuacións de reforzo da conectividade en polígonos industriais e centros loxísticos, no marco do compoñente 15 do PRTR, con cargo á reserva de fondos do Programa Único - Industria e empresas, por importe de 17.500.000 euros.
  • Compromisos do PRTR (C15, I3). Acordo polo que autorízase proposta de distribución territorial entre as comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla, para o seu sometemento á Conferencia Sectorial de Transformación Dixital, relativa ao financiamento do Programa de Emisión de Bonos para colectivos vulnerables, no marco do compoñente 15 do o PRTR, con cargo á reserva de fondos do Programa Único - Bono Social, por importe de 5.250.000 euros.
  • Compromisos do PRTR (C15, I4). Acordo polo que autorízase a proposta de distribución territorial entre as comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla, para o seu sometemento á Conferencia Sectorial de Transformación Dixital, relativa ao financiamento de actuacións de mellora das infraestruturas de telecomunicacións en edificios, no marco do compoñente 15 do PRTR, con cargo ao fondo de reserva do Programa Único - Edificios, por importe de 14.000.000 de euros.