Atrás

Acordos do Consello de Ministros, do martes 19 de marzo de 2024, relacionados co PRTR

Atrás
19/03/2024

Acordos do Consello de Ministros, do martes 19 de marzo de 2024, relacionados co PRTR

  • Compromisos do PRTR (C5, I1). Acordo polo que declarase a urxente ocupación dos terreos, bens e dereitos afectados polas obras do Proxecto construtivo de ampliación e remodelación da EDAR de Palma II (Illas Baleares). Fase I.
  • Acordo polo que disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao Proxecto de solución enerxética de eficiencia 100 % para a modernización do regadío da Comunidade de Regantes dos Canales del Bajo Carrión (Palencia), fase I, incluída nas obras de modernización dos regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade nos regadíos, incluído no PRTR da economía española, fase III.
  • Acordo polo que disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao Proxecto de modernización integral da Comunidade de Regantes n.º V dos Riegos de Bardenas (Zona 2) (Zaragoza), incluídas nas obras de modernización dos regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade nos regadíos, incluido no PRTR da economía española, fase II.
  • Acordo polo que disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao Proxecto de modernización do regadío da canle de Pinyana, proxecto de construción do sector 3, termos municipais de Corbins, Benavent de Segriá, Torre-Serona, Vilanova de Segriá, Lleida e La Portella (Lleida), incluídas nas obras de modernización dos regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade nos regadíos, incluídos no PRTR da economía española , fase III.
  • Acordo polo que disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao Proxecto de modernización do regadío da Comunidade de Regantes da Presa de Colomers, Torroella de Montgrí (Girona), incluído nas obras de modernización dos regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade nos regadíos, incluído no PRTR da economía española, fase II.
  • Compromisos do PRTR (C2, I1 e C2, I2). Acordo polo que autorízase a proposta de distribución territorial e os criterios de distribución entre as Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla, para o seu sometemento á Conferencia Sectorial de Vivenda e Axenda Urbana, das axudas económicas estatais para a execución de subvencións dos programas de axuda en materia de rehabilitación residencial e vivienda social do PRTR. Dentro desta liña “Construción de vivendas para aluguer social en edificios eficientes enerxéticamente” cun orzamento de 430 millóns de euros, a Galicia correspóndelle un importe de 25 millóns de euros.
  • Compromisos do PRTR (C11, R3). Proxecto de Lei polo que créase a Autoridade Administrativa Independente para a Defensa do Cliente Financeiro para a resolución extraxudicial dos conflitos entre as entidades financeiras e os seus clientes.