Atrás

Acordos do Consello de Ministros, do martes 20 de febreiro de 2024, relacionados co PRTR:

Atrás
20/02/2024

Acordos do Consello de Ministros, do martes 20 de febreiro de 2024, relacionados co PRTR:

  • Compromisos do PRTR (C7, I2). Real Decreto polo que modifícase o Real Decreto 451/2022, do 14 de xuño, para regular a concesión directa de axudas para o financiamento de estratexias enerxéticas sostibles para as Illas de Baleares e Canarias, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, para a súa adaptación a Adenda de dito plan.
  • Acordo polo que disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao proxecto de modernización integral da zona de rego por gravidade da Comunidade de Regantes de Mérida-Canal de Lobón (Badajoz) , incluídas nas obras de modernización dos regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade nos regadíos, incluídas no PRTR da economía española, fase II.
  • Acordo polo que se disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao Proxecto de obras de mellora da auga e da eficiencia enerxética no rego de apoio da Comunidade de Regantes La Fuente (Valencia), incluídas nas obras de modernización dos regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade nos regadíos, incluídas no PRTR da economía española, fase II.
  • Acordo polo que disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao proxecto de modernización integral da Comunidade de Regadíos da Lanaja (Huesca), incluído nas obras de modernización dos regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade nos regadíos, incluído no PRTR da economía española, fase III.
  • Acordo polo que disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao Proxecto de modernización do rego da zona regable da Comunidade de Regadíos Trasvase Tajo-Segura de Librilla. Sector 1 (Murcia), incluído nas obras de modernización dos regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade nos regadíos, incluído no PRTR da economía española, fase II.
  • Acordo polo que se disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao proxecto de mellora do aproveitamento en regadío das 42 recollidas de augas subterráneas “A Limia 2022” (Ourense), incluídas nas obras de modernización dos regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade nos regadíos, incluído no PRTR da economía española, fase II.