Atrás

Acordos do Consello de Ministros, do martes 5 de marzo de 2024, relacionados co PRTR

Atrás
05/03/2024

Acordos do Consello de Ministros, do martes 5 de marzo de 2024, relacionados co PRTR

  • Acordo polo que disponse a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao Proxecto de obras complementarias de aproveitamento de augas rexeneradas da E.D.A.R. de El Ejido (Almería), incluídas nas obras de modernización dos regadíos do Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade nos regadíos, incluídas no PRTR da economía española, Fase III.
  • Acordo polo que autorízase a tramitación administrativa urxente prevista no artigo 27.1.a) da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, do proxecto de Real Decreto polo que regúlanse as condicións de transformación da Sociedade Estatal de Microelectrónica e Semicondutores SA-SME (SEMYS SA-PEME) na Entidade Pública Empresarial Sociedade Española de Transformación Tecnolóxica (SETT) e apróbase o seu estatuto.