Atrás

Aprobouse o fondo de coinvestimento FOCO para atraer investimento estranxeiro a España en sectores estratéxicos

Atrás
03/01/2024

Aprobouse o fondo de coinvestimento FOCO para atraer investimento estranxeiro a España en sectores estratéxicos

O Fondo de Co-Investimento (FOCO) é un dos novos instrumentos para dotar de financiamento con fondos europeos Next Generation EU incluídos na Adenda ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, aprobada pola Comisión Europea o 2 de outubro de 2023 e ratificada por ECOFIN (Consello de Ministros de Facenda da UE) o 17 de outubro de 2023. O 27 de decembro de 2023, o Consello de Ministros aprobou a creación deste novo instrumento financeiro que estará dotado con 2.000 millóns de euros e que pretende contribuír á transformación do modelo produtivo atraendo investimento estranxeiro a empresas privadas que realicen investimentos en España en actividades aliñadas cos obxectivos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia como a transición enerxética, a transformación dixital, a mobilidade sostible, a biotecnoloxía ou a agricultura sostible. COFIDES ten previsto comezar a avaliar os primeiros investimentos do fondo no primeiro trimestre de 2024. O obxectivo deste é mobilizar recursos de investidores estranxeiros, públicos e privados, para impulsar investimentos en España en actividades estratéxicas, como as vinculadas ao verde e ao dixital.