Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas a organismos de investigación e difusión de coñecementos para proxectos de I+D para dar resposta aos retos dos destinos turísticos

Atrás
10/02/2022

Axudas a organismos de investigación e difusión de coñecementos para proxectos de I+D para dar resposta aos retos dos destinos turísticos

Xerar novos coñecementos científicos que supoñan un avance significativo da frontera de coñecemento actual no ámbito turístico mediante investigación orientada á busca de solucións aos principais retos medioambientais, económicos e tecnolóxicos aos que se enfrentan os destinos turísticos en España.

Actuacións: actuacións encamiñadas á produción de coñecemento científico e proxectos de I+D en relación cos seguintes retos dos destinos turísticos:

a) Recuperación e resiliencia do destino .

b) Mobilidade sostible, intelixente, conectada e integrada no destino.

c) Cambio climático, estratexias e medidas de adaptación e mitigación no destino; pegada de carbono, modelización de impactos, estratexias públicas e privadas, etc.

d) Sustentabilidade, transición ecolóxica e economía circular no destino.

e) Medición, modelización e análise da actividade turística no destino.

f) Innovación de produto ou proceso no destino

g) Dixitalización

Beneficiarios:

  • Organismos de investigación e de difusión de coñecementos sen ánimo de lucro con residencia fiscal ou un establecemento permanente en España.
  • Os proxectos poderán ser presentados de forma individual ou en agrupación.
  • Os proxectos financiados serán executados por equipos de investigación dirixidos por un ou dous Investigadores Principais (IP), segundo se especifique na solicitude de axuda presentada.

Enlaces


Expresións de interese Expresións de interese