Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandería, á transformación integral e modernización de invernadoiros, aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables e á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, e convócanse para o ano 2022

Atrás
29/06/2022

Axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandería, á transformación integral e modernización de invernadoiros, aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables e á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, e convócanse para o ano 2022

  1. Axudas a investimentos nos sistemas de xestión de estercos en gandería (código de procedemento  MR406D): i. Persoas físicas ou xurídicas, de natureza privada ou pública, que sexan titulares de explotacións gandeiras sempre que teñan a consideración de pemes. ii. Cando se trate de investimentos colectivos, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, de natureza privada ou pública, ou sen personalidade propia de acordo cos termos previstos no artigo 67.2 do Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro. iii. Consorcios ou outra forma de colaboración público-privada. iv. Centros xestores de estercos sempre que teñan a consideración de pemes.

 

  1. Axudas destinadas a investimentos en transformación integral e modernización de invernadoiros (código de procedemento  MR406 F). i. Persoas físicas ou xurídicas de natureza privada, produtoras de hortalizas ou flor cortada ou planta ornamental baixo invernadoiro, que sexan titulares dunha explotación agrícola. ii. Cando se trate de investimentos colectivos, persoas físicas ou xurídicas, de natureza privada, ou sen personalidade propia de acordo cos termos previstos no artigo 67.2 do Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro.

 

  1. Axudas destinadas a investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables ( biogás e biomasa agrícola) (código de procedemento  MR406 G). i. Persoas físicas ou xurídicas, de natureza privada ou pública, que sexan titulares dunha explotación agrícola ou gandeira. ii. Cando se trate de investimentos colectivos, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, de natureza privada ou pública, ou sen personalidade propia de acordo cos termos previstos no artigo 67.2 do Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro. iii. Consorcios ou outra forma de colaboración público-privada, sempre que as actuacións destínense a un uso en común e redunden en beneficio de explotacións agrícolas e gandeiras concretas, que darían o seu consentimento para que devanditos entes soliciten a axuda.

 

  1. Axudas destinadas a agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro (código de procedemento  MR406E). i. Persoas físicas ou xurídicas, de natureza privada ou pública, que sexan titulares de explotacións gandeiras e/ou agrícolas sempre que teñan a consideración de pemes. ii. Persoas físicas ou xurídicas que presten servizos agrarios, entendendo por tales quen desenvolva actividades económicas rexistradas no epígrafe 911, no 912 ou no 851 no imposto de actividades económicas sempre que teña a consideración de pemes. iii. Cando se trate de investimentos colectivos, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, de natureza privada ou pública, ou sen personalidade propia de acordo cos termos previstos no artigo 67.2 do Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro. iv. Consorcios ou outra forma de colaboración público-privada, sempre que os proxectos de investimento destínense a un uso en común e redunden en beneficio de explotacións concretas que teñan a consideración de pemes, cuxos titulares darían o seu consentimento para que devanditos entes soliciten a axuda.

 

Orzamento: 7.411.989 euros, financiados ao 100% e segundo a liña de actuación os importes serán de:

  • Axudas a investimentos nos sistemas de xestión de estercos en gandería: 4.679.312 euros.
  • Axudas destinadas a investimentos en transformación integral e modernización de invernadoiros: 136.468 euros.
  • Axudas destinadas a investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables ( biogás e biomasa agrícola): 724.673 euros.
  • Axudas destinadas a agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro: 1.871.536 euros.

Expresións de interese Expresións de interese