Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas ás Corporacións Locais e Empresas Públicas Municipais no ano 2022, para obras de accesibilidade e obras en infraestruturas deportivas relacionadas coa celebración de competicións de carácter internacional

Atrás
09/06/2022

Axudas ás Corporacións Locais e Empresas Públicas Municipais no ano 2022, para obras de accesibilidade e obras en infraestruturas deportivas relacionadas coa celebración de competicións de carácter internacional

A subvención diríxese a Corporacións Locais e Empresas Públicas Municipais que realicen obras de accesibilidade e obras en infraestruturas deportivas relacionadas coa celebración posterior de competicións de carácter internacional.

 

Beneficiarios: As corporacións locais e empresas públicas municipais que non se atopen en ningunha das circunstancias de exclusión sinaladas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

 

O importe máximo imputable á subvención será de 1.200.000 €.

Enlaces


Expresións de interese Expresións de interese