Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas de apoio a Agrupacións Empresariais Innovadoras con obxecto de mellorar a competitividade das Pemes

Atrás
18/11/2021

Axudas de apoio a Agrupacións Empresariais Innovadoras con obxecto de mellorar a competitividade das Pemes

Os 20 millóns de euros teñen por obxecto apoiar ás agrupacións empresariais innovadoras, a fin de mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas.

Beneficiarios: AEIs inscritas no Rexistro de Agrupacións Empresariais Innovadoras do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo e entidades asociadas a elas.

Actuacións susceptibles de ser obxecto das axudas:

a) Actuacións de apoio ao funcionamento de Agrupacións Empresariais Innovadoras (Liña 1, descrita no artigo 6 das bases reguladoras):  posta en marcha e desenvolvemento das estruturas de coordinación e xestión das AEI «incipientes» mediante a financiación de parte dos custos do persoal e dos gastos de administración e funcionamento.

b) Estudos de viabilidade técnica (Liña 2, descrita no artigo 7 das bases reguladoras): estudios directamente relacionados coa Liña 3 de «Proxectos de Tecnoloxías Dixitais»  e o programa «Horizonte Europa».

c) Proxectos de Tecnoloxías Dixitais (Liña 3, descrita no artigo 8 das bases reguladoras), actividades innovadoras en cooperación encadradas nos seguintes epígrafes: actividades de investigación industrial; actividades de desenvolvemento experimental; innovación en materia de organización; e innovación en materia de procesos

A Intensidade das axudas: variará entre o 15% e o 80% en función da liña de axudas e as características das actuacións.

Contías máximas para cada proxecto ou actuación:

a) Liña 1: 70.000 euros.

b) Liña 2: 50.000 euros. Este límite poderá incrementarse ata 70.000 euros se participan 2 ou máis AEI, incluíndo á AEI solicitante.

c)  Liña 3: 450.000 euros se o proxecto corresponde ao desenvolvemento dunha actividade innovadora relativa a investigación industrial, 400.000 euros se é relativa ao desenvolvemento experimental e 200.000 euros se é relativa á innovación en materia de organización ou innovación en materia de procesos.


Expresións de interese Expresións de interese