Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas para a apertura de mercados exteriores

Atrás
15/11/2021

Axudas para a apertura de mercados exteriores

A finalidade destes 500.000 euros en axudas será facilitarlles o acceso a novos mercados financiando os custos asociados ás seguintes actuacións:
  1. Visitas de inspección e auditorías oficiais realizadas polas autoridades de países terceiros co fin de lograr o recoñecemento ou equivalencia dos establecementos dos operadores conforme a requisitos sanitarios ou fitosanitarios.
  2. Obtención de certificacións obrigatorias exixidas aos produtos españoles como requisitos de importación ou comercialización adoptados por países terceiros.
  3. Consultaría e defensa xurídica relacionados coa defensa dos interese comerciais do sector exportador que limitan súa capacidade exportadora e, en particular, aqueles involucrados en procedementos de defensa comercial.

Beneficiarios:

  1. As Asociacións e Federacións de Exportadores recoñecidas como entidades colaboradoras da Secretaría de Estado de Comercio en virtude da Orde ITC/3690/2005, de 22 de novembro, pola que se regula o réxime de colaboración entre a Administración Xeral do Estado e as Asociacións e Federacións de Exportadores, en relación coa Liña Exportadores.
  2. Os Consellos Reguladores ou Entidades de Xestión das denominacións de orixe ou indicacións xeográficas, en relación coa Liña Indicacións Xeográficas

Expresións de interese Expresións de interese