Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas para a dixitalización de operadores de xestión de dereitos de propiedade intelectual correspondentes ao ano 2021

Atrás
21/10/2021

Axudas para a dixitalización de operadores de xestión de dereitos de propiedade intelectual correspondentes ao ano 2021

Os 10 millóns de euros en axudas para a dixitalización de operadores de xestión de dereitos de propiedade intelectual teñen por obxecto impulsar súa transformación dixital. Como mínimo o 20% do proxecto debe financiarse con fondos propios ou con outras aportacións públicas ou privadas.

a) Lograr a transformación dixital dos operadores que intervén na xestión de dereitos de propiedade intelectual.
b) Incrementar a eficacia e eficiencia nos procesos de documentación, recadación e reparto no mercado dixital.
c) Modernizar o apoio e asistencia aos titulares de dereitos pola parte de súas entidades de xestión e operadores para asegurarse unha remuneración polo uso de súas obras, especialmente nos casos de maior vulnerabilidade.
d) Impulsar a competitividade dos repertorios creativos xestionados polos solicitantes nun contexto de acceso global e dixital á cultura.

Beneficiarios:
a)    As entidades de xestión de dereitos de propiedade intelectual legalmente constituídas que cumpran cos requisitos recollidos nos artigos 147 e 148 do TRLPI e conten coa preceptiva autorización resolta con carácter firme.
b)    As entidades de xestión legalmente constituídas que non teñan establecemento en territorio español e cumpran cos requisitos recollidos no artigo 151 do TRLPI e comuniquen ao Ministerio de Cultura e Deporte o inicio de súas actividades en España.
c)    Os operadores de xestión independente legalmente constituídos que cumpran cos requisitos recollidos no artigo 153 do TRLPI e comuniquen ao Ministerio de Cultura e Deporte o inicio de súas actividades en España

Quedan excluídas as Administracións Públicas, seus organismos autónomos, as empresas públicas e outros entes públicos. Así como, operadores de xestión de dereitos de propiedade intelectual que estean apercibidos polo Ministerio de Cultura e Deporte de acordo co artigo 149 do TRLPI.


Expresións de interese Expresións de interese