Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas para a provisión do conxunto da infraestrutura pasiva necesaria para a provisión de servizos de comunicacións móbiles en zonas onde non existe cobertura móbil 4 G con servizo mínimo de 10 Mbp. PROGRAMA “ UNICO-5 G REDES”

Atrás
27/06/2022

Axudas para a provisión do conxunto da infraestrutura pasiva necesaria para a provisión de servizos de comunicacións móbiles en zonas onde non existe cobertura móbil 4 G con servizo mínimo de 10 Mbp. PROGRAMA “ UNICO-5 G REDES”

Axudas para infraestruturas pasivas necesarias que posibiliten, mediante a súa utilización polos operadores de servizos de comunicacións electrónicas, a prestación de servizos de comunicacións móbiles de banda ancha de moi alta velocidade, tanto en sentido descendente como ascendente, nas zonas xeográficas nas que se identificou que non existe na actualidade, e non está previsto que se proporcione nos próximos anos, cobertura das redes de comunicacións móbiles 4 G que proporcionen polo menos 10 Mbps en sentido descendente e 3 Mbps en sentido ascendente.

 A infraestrutura física a construír ou ben a infraestrutura física a adecuar, inclúe calquera elemento necesario para albergar os elementos activos propios dunha rede de acceso a servizos de comunicacións móbiles e permitir un mínimo de catro operadores de servizos de comunicacións electrónicas prestando servizo desde a devandita infraestrutura, xunto coa infraestrutura de backhaul necesaria, como:

  • torres, mastros ou postes.
  • condutos, recintos ou elementos construtivos para albergar os equipos activos das redes de acceso.
  • sistemas de alimentación de enerxía ou redes de conexión ás redes públicas de enerxía.
  • elementos e sistemas de protección das infraestruturas. Camiños de acceso ás infraestruturas.
  • os elementos pasivos dun despregamento de fibra escura que permita unha conexión coa rede de agregación (“ backhaul”). En casos xustificados, os elementos necesarios para conexión con backhaul mediante ligazón radio de servizo fixo punto a punto.
  • elementos complementarios, excluíndo calquera elemento activo da rede de acceso de comunicacións móbiles para o usuario final.

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarios as persoas xurídicas que ostenten a condición de operador debidamente habilitado, conforme ao establecido nos artigos 6 e 7 da Lei 9/2014, do 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións. Así mesmo, poderán obter a condición de beneficiario de axúdalas agrupacións de empresas que ostenten dita condición de operador, con personalidade xurídica e cun representante ou apoderado único da agrupación con poderes bastantes para cumprir as obrigacións que, como beneficiario, corresponden á agrupación.

A contía total dispoñible para esta convocatoria é de 150 millóns de euros provenientes do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, en diante MRR.

Esta contía está distribuída por cada un dos 4 lotes ou zonas de concorrencia. A intensidade máxima das axudas é do 95 por cento para todas as zonas.

  • Zona 1: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, e Castela e León.
  • Zona 2: Aragón, Cataluña, Comunidade Foral de Navarra e A Rioxa.
  • Zona 3: Comunidad de Madrid, Castela-A Mancha, Estremadura e Canarias.
  • Zona 4: Andalucía, Comunidade Valenciana, Región de Murcia, Illas Baleares, Ciudad Autónoma de Ceuta e Ciudad Autónoma de Melilla.

A axuda concédese mediante un procedemento de concorrencia competitiva á solitud mellor valorada en cada un dos 4 lotes.


Expresións de interese Expresións de interese