Atrás

Axudas para a realización de eventos de emprendemento innovador

Atrás
22/05/2024

Axudas para a realización de eventos de emprendemento innovador

As axudas para o fomento do ecosistema emprendedor innovador nacional dentro do Programa de Fomento do Ecosistema Emprendedor Innovador para as actuacións realizadas ou a realizar no ano 2024 son unha iniciativa do Ministerio de Industria e Turismo a través da Fundación EOI. O seu obxectivo é financiar a execución de eventos de emprendemento innovador que estimulen e fomenten o espírito emprendedor . Esta convocatoria ten un orzamento inicial de 5 millóns de euros e enmárcase no investimento 1 do compoñente 13: 'promoción das pemes', da Recuperación, Transformación. e Plan de Resiliencia. A convocatoria ten por obxecto seleccionar, en réxime de concorrencia competitiva, os beneficiarios das axudas para a realización de eventos de emprendemento innovador que estimulen e fomenten o espírito emprendedor. Os destinatarios finais dos eventos de emprendemento innovador serán as persoas que asistan ás actividades do evento de emprendemento innovador. A convocatoria de axudas está dirixida a persoas xurídicas públicas ou privadas (axencias de desenvolvemento local, confederacións empresariais, empresas organizadoras de eventos, operadores, consorcios, asociacións e/ou grupos de startups, etc.) que pretendan organizar eventos de emprendemento innovador como exposicións , feiras, congresos ou outro tipo de eventos relacionados coas actividades que se van promover nesta convocatoria. Estas axudas concédense en réxime de concorrencia competitiva e teñen a consideración de axudas de minimis, sendo a contía da subvención que alcanza un máximo de 200.000 € por solicitude. Cada entidade solicitante poderá presentar ata dúas solicitudes de subvención por un importe global non superior a 300.000 euros. A intensidade da axuda poderá alcanzar o 100 % dos gastos subvencionables da proposta de actividade presentada e poderase subcontratar ata o 75 % do importe total da subvención. A presentación de solicitudes deberá realizarse antes do 17 de xuño de 2024 a través da sede electrónica da EOI.