Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas para creación de Aulas Mentor

Atrás
08/10/2021

Axudas para creación de Aulas Mentor

120.438 euros en axudas destinadas ao mantenemento dun aula Mentor para promover accións formativas, de difusión e de promoción concretas que impulsen a formación aberta, flexible e a través de Internet para persoas adultas.

Os beneficiarios serán as Entidades locais ás que se refire o artigo 3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, así como as entidades locais de ámbito territorial inferior ao municipal instituídas ou recoñecidas polas comunidades autónomas e as entidades públicas dependentes das entidades locais territoriais. Todas as entidades locais deberán ter activa e en funcionamento un Aula Mentor con data anterior a 1 de xullo de 2021, e actualizado o convenio que acredita súa condición de entidade colaboradora no desenvolvemento do programa Aula Mentor conforme á Lei 40/2015.

 


Expresións de interese Expresións de interese