Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas para o apoio da actividade comercial en zonas rurais e procédese á súa convocatoria no ano 2021

Atrás
06/10/2021

Axudas para o apoio da actividade comercial en zonas rurais e procédese á súa convocatoria no ano 2021

O obxectivo é apoiar a implementación, modernización e fomento da actividade comercial en zonas rurais, mellorando a competitividade, sustentabilidade e diversificación da economía rural. Os proxectos subvencionables (4.823.000 euros en total) no marco deste Programa incluirán:

a) Proxectos para a transformación dixital do comercio rural que melloren o mercado omnicanal, a experiencia de compra, e fomenten e dean visibilidade á oferta comercial impulsando o consumo local.
b) Proxectos de obras e reacondicionamento para mellorar as instalacións, a súa accesibilidade, equipamento e adecuación, das zonas ocupadas polos mercados municipais, áreas comerciais e mercados non sedentarios, así como as súas zonas adxacentes.
c) Proxectos para reducir o consumo de insumos por parte do comercio e a substitución destes por alternativas respectuosas co medio ambiente.
d) Sensibilización e formación en competencias tecnolóxicas.

Os beneficiarios serán: 
1. Os municipios, con poboacións de ata 5.000 habitantes conforme aos datos do Real Decreto polo que se declaran oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión do padrón municipal vixente no momento da solicitude ou colectividades destes.
2. As provincias e illas a través das deputacións provinciais e forais, os cabidos e consellos insulares sempre que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto non supere os 5.000 habitantes.
3. As comarcas ou outras entidades que agrupen varios municipios, nos que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto non supere os 5.000 habitantes, instituidas polas comunidades autónomas de conformidade coa Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e os correspondentes Estatutos de Autonomía.

Os proxectos de investimento que se presenten para ser obxecto de financiamento deberán enmarcarse en, polo menos, unha das categorías de gasto contempladas no artigo 8 da presente orde, levarse a cabo no territorio nacional e ter un valor mínimo de:
a) 250.000 euros para as deputacións, consellos e cabidos insulares.
b) 100.000 euros para as comarcas e consellos comarcais.
c) 50.000 euros para os municipios de menos de 5.000 habitantes.


Expresións de interese Expresións de interese