Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas para proxectos de I+D empresarial de aplicación aos ámbitos de audiovisual e dos videoxogos, e a transferencia e adaptación destes desenvolvementos a outros sectores de aplicación, no marco do Plan de Impulso ao Sector Audiovisual España Hub Audiovisual de Europa, a Axenda “España Dixital 2025”

Atrás
12/07/2022

Axudas para proxectos de I+D empresarial de aplicación aos ámbitos de audiovisual e dos videoxogos, e a transferencia e adaptación destes desenvolvementos a outros sectores de aplicación, no marco do Plan de Impulso ao Sector Audiovisual España Hub Audiovisual de Europa, a Axenda “España Dixital 2025”

Os proxectos deberán encadrarse nunha da seguintes categoría:

a. Proxectos de desenvolvemento de novas tecnoloxías de aplicación ao ámbito audiovisual e dos videoxogos, incluídas aquelas necesarias para a consecución de prototipos de efectos especiais e de animación, novos equipos (lentes, cámaras, sensores para captura de movemento, etc.); a automatización de procesos de produción ou desenvolvemento de tecnoloxías de intelixencia artificial para os procesos de produción audiovisual e a creación de videoxogos.

b. Proxectos de desenvolvemento de tecnoloxías innovadoras propias do ámbito dos videoxogos ou audiovisual para a súa aplicación noutras contornas como poidan ser o cultural, sanitario ou educativo, entre outros.

Os proxectos presentados deberán cumprir os seguintes requisitos:

Orzamento: os proxectos subvencionables deberán ter un orzamento  elixible mínimo de 175.000 euros e máximo de 2.000.000 euros.
Maior peso das actividades de desenvolvemento experimental: a porcentaxe no orzamento  elixible deberá ser superior ao 60%.
Distribución orzamentaria por anos: os proxectos deberán ter unha distribución equilibrada do orzamento ao longo da duración do proxecto.
Duración: os proxectos deberán ser plurianuais e parte de leste deberá realizarse no ano 2022. En todo caso, deberase solicitar axuda para o ano 2022. Os proxectos terán unha duración de dúas ou tres anos, de forma que deberán finalizar o 31 de decembro de 2023 ou o 31 de decembro de 2024.

Beneficiarios: as PEMES, segundo a definición establecida no Anexo I da Orde  CIN/373/2022, do 26 de abril, sempre que estean validamente constituídas, teñan personalidade xurídica propia e residencia fiscal en España.

O orzamento máximo desta convocatoria é de 30.000.000 euros.


Expresións de interese Expresións de interese