Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas públicas para dixitalización de contidos editoriais e pola que se aproba a convocatoria do ano 2022

Atrás
17/06/2022

Axudas públicas para dixitalización de contidos editoriais e pola que se aproba a convocatoria do ano 2022

Estas axudas están dirixidas a financiar proxectos cuxa finalidade sexa dixitalizar fondos editoriais para alongar a vida comercial dos libros e incrementar o número de títulos no mercado, e impulsar sistemas de produción editorial óptima, promovendo a  bibliodiversidade e a sustentabilidade. Os criterios xerais de avaliación e a súa ponderación son os seguintes:

a) A coherencia do proxecto presentado e o interese bibliográfico do material que se dixitalizará ou se fará accesible, valorado con 40 puntos.

b) O equilibrio, realismo e coherencia da memoria económica en relación co contido do proxecto, que supoñerá un máximo de 25 puntos.

c) Existencia dun proxecto de preservación dixital e sustentabilidade ligado ao proxecto, criterio que se valorará con 15 puntos unicamente se se presentou o documento que conteña devandito proxecto. Os proxectos presentados poderán destinarse aos seguintes fins:

a) Dixitalización de fondos

b) Impulso de sistemas de produción editorial óptima como o audiolibro ou a narrativa multimedia.

Beneficiarios: Serán beneficiarias as persoas xurídicas e físicas (autónomos) con residencia fiscal permanente en España, teñan como actividade e obxecto social, único ou entre outros, a edición de libros.

Respecto á intensidade da axuda non poderá superar o 50% do custo total do proxecto. Cando estas axudas destínense a investimento, o importe da axuda non deberá exceder da diferenza entre os custos subvencionables e o beneficio de explotación do investimento.

Enlaces


Expresións de interese Expresións de interese