Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Axudas xerais para a produción de longametraxes sobre proxecto

Atrás
06/04/2022

Axudas xerais para a produción de longametraxes sobre proxecto

52 millóns de axudas en réxime de concorrencia competitiva para a produción de longametraxes sobre proxecto está condicionada a que os proxectos acrediten o seu carácter cultural.

O importe máximo da axuda non poderá ser superior a:

1.400.000 euros por proxecto beneficiario, sempre que o custo recoñecido á longametraxe polo Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais sexa, polo menos, de 8.000.000 de euros.

1.200.000 euros por proxecto beneficiario, sempre que o custo recoñecido á longametraxe polo Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais sexa, polo menos, de 5.000.000 de euros.

1.000.000 de euros por proxecto beneficiario, sempre que devandito importe non supere o 40% do custo recoñecido á longametraxe.

O prazo de presentación de solicitudes acompañadas da documentación preceptiva, no segundo procedemento de selección, iniciarase o día 20 de xuño de 2022, e finalizará o día 11 de xullo de 2022.


Expresións de interese Expresións de interese