Atrás

CERSA publicou as garantías concedidas baixo o marco nacional temporal relativo ás medidas de axudas á economía tras a invasión de Ucrania por parte de Rusia aprobado pola comisión Europea

Atrás
14/02/2024

CERSA publicou as garantías concedidas baixo o marco nacional temporal relativo ás medidas de axudas á economía tras a invasión de Ucrania por parte de Rusia aprobado pola comisión Europea

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, a través da Compañía Española de Reafianzamento, publicou na BDNS as garantías concedidas baixo o marco nacional temporal relativo ás medidas de axudas á economía tras a invasión de Ucrania por parte de Rusia aprobado pola comisión Europea, no ano 2022.

Segundo a convocatoria publicada o 2 de agosto de 2022 o orzamento máximo establécese en 250.000.000 €. Seleccionaron 2310 beneficiarios, entre os que hai sociedades e entidades sen ánimo de lucro. O importe total concedido é de 101.451.978€ (un 40,58 % do total orzamentado), dos que, un total de 3.296.134 € a 88 beneficiarios galegos, o que representa un 3,25 % do total concedido.

O detalle da distribución de beneficiarios por provincia é a seguinte: 

 

Provincia Número de beneficiarios Importe axuda (€)
Pontevedra 49 2.046.214
A coruña 25 730.020
Ourense 5 145.275
Lugo 9 374.625
Total 88 3.296.134

 

Enlace á BDNS: SNPSAP (hacienda.gob.es)