Atrás

Comparecencia en Comisión Mixta Congreso-Senado para a Unión Europea: España acelera o despregamento dos fondos Next Generation EU e autoriza en pouco máis de dous meses case o 40% do orzamentado para 2023

Atrás
16/03/2023

Comparecencia en Comisión Mixta Congreso-Senado para a Unión Europea: España acelera o despregamento dos fondos Next Generation EU e autoriza en pouco máis de dous meses case o 40% do orzamentado para 2023

Durante a Comisión Mixta Congreso-Senado para a Unión Europea informouse ós grupos parlamentarios dos avances relativos ó Plan de Recuperación ó peche de 2022 e o que vai de ano, tras a publicación o pasado mes de febreiro do III Informe de Execución, así como do seu impacto no crecemento e transformación da economía española e dos próximos pasos. Igualmente, informouse sobre a situación económica de España, que mantén unha senda de forte crecemento e creación de emprego incluso no complexo contexto internacional, e indicouse que se está realizando un seguimento estreito da evolución dos mercados financeiros Internacionais ante os últimos acontecementos, se ben as entidades financeiras españolas mostran unha boa situación de liquidez, tanto no corto prazo como de maneira estructural, cuns niveis comparativamente superiores ós dos outros países. Así mesmo, destacouse a reducción histórica de 5 puntos porcentuais da ratio de débeda pública, ata o 113,1% do PIB en 2022, situándose cerca do obxectivo para este ano, indica a senda de absorción do impacto fiscal da pandemia. A evolución económica explícase, en gran medida, polo Plan de Recuperación, que xa alcanzou a velocidade de cruceiro o ano pasado cun ritmo de convocatorias superior ós 2.000 millóns de euros ó mes e cuxo despregamento se está acelerando notablemente no primeiro trimestre de 2023, con máis de 10.757 millóns de euros xa autorizados. Este volume de fondos autorizados equivale a case o 40% dos 28.692 millóns orzamentados para todo o exercicio 2023. Grazas ó importante despregamento do Plan de Recuperación xa se resolveron convocatorias de axudas e licitacións de fondos Next Generation EU por máis de 23.500 millóns de euros, que financian a case 300.000 proxectos en todo o territorio, o que evidencia o impacto directo dos fondos na economía real. Un 55% dos beneficiarios son empresas e centros de investigación.