Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal por anticipado de gasto para o ano 2022 e 2023

Atrás
22/02/2022

Concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal por anticipado de gasto para o ano 2022 e 2023

En réxime de concorrencia non competitiva ás entidades locais municipais e supramunicipais e agrupacións de entidades locais de Galicia que teñan asumida a competencia de prestar os servizos de recollida ou de tratamento de residuos municipais (procedemento MT975K), ao tempo que se fai pública súa convocatoria para os anos 2022 e 2023.

Liñas subvencionables:
a) Liña 1. Proxectos de implantación, ampliación ou mellora da recollida separada de biorresiduos destinados a instalacións específicas de tratamento biolóxico (compostaxe e/ou dixestión anaerobia) 4.278.162 €.
b) Liña 2. Proxectos de separación e reciclado en orixe de biorresiduos mediante seu compostaxe doméstico ou comunitario (compostaxe in situ) 2.459.994 €.

 

Enlaces


Expresións de interese Expresións de interese