Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Concesión de axudas a pemes, autónomos, asociacións e fundacións de Galicia para o financiamento de actuacións destinadas á preparación para a reutilización e reciclaxe de residuos téxtiles recollidos separadamente

Atrás
22/02/2022

Concesión de axudas a pemes, autónomos, asociacións e fundacións de Galicia para o financiamento de actuacións destinadas á preparación para a reutilización e reciclaxe de residuos téxtiles recollidos separadamente

Polo procedemento de concorrencia competitiva facendo pública súa convocatoria para os anos 2022 e 2023.
Son liñas subvencionables as seguintes:

a) Liña 1: Proxectos de construción de novas instalacións de preparación para a reutilización de residuos téxtiles, así como de ampliación das existentes para incluír liñas de preparación para reutilización de residuos téxtiles recollidos separadamente.
b) Liña 2: Proxectos de construción de instalacións de reciclaxe de residuos téxtiles recollidos separadamente.

Orzamento 2022 2023 Total
Liña 1 432.946 432.946 865.892
Liña 2 1.010.206 1.010.206 2.020.412

Enlaces


Expresións de interese Expresións de interese