Atrás

Coñece a convocatoria para a transformación dixital do padrón municipal de entidades locais

Atrás
24/11/2023

Coñece a convocatoria para a transformación dixital do padrón municipal de entidades locais

A convocatoria de subvencións dirixidas á transformación dixital e á modernización dos sistemas de xestión do padrón municipal das entidades locais correspondentes ao ano 2023 ten por obxecto financiar proxectos de implantación dun novo sistema de xestión da información no territorio de ámbito municipal e dun novo sistema de intercambio de información censal en tempo real entre os municipios e o Instituto Nacional de Estatística (INE). A convocatoria, enmarcada no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, conta cun orzamento de 64.117.540 euros. A asignación entre as entidades beneficiarias determinouse en función do seu número de habitantes, tendo en conta, para todas as entidades, as cifras de poboación resultantes da revisión do Padrón municipal, referidas ao 1 de xaneiro de 2020, establecendo unha contía máxima por entidade. Poderán ter a consideración de entidades beneficiarias e, polo tanto, executoras das axudas: as deputacións provinciais de réxime común e de réxime foral, os cabildos, os concellos insulares, así como as comunidades autónomas uniprovinciais, sendo os destinatarios os municipios  con poboación inferior a 20.000 habitantes do seu ámbito territorial, segundo as cifras de poboación, e das Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla. O prazo de execución dos proxectos determinarase na resolución de concesión da axuda e, en todo caso, será comprendido entre o 1 de febreiro de 2020 e o 30 de xuño de 2025. O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezou o 21 de novembro de 2023 e permanecerá aberto ata as 15:00 horas do día 1 de abril de 2024.