Atrás

Conferencia Sectorial para a Mellora Regulatoria e o Clima de Negocios: As comunidades autónomas convocaron o 50% dos casi 20.600 millóns de euros de fondos europeos asignados

Atrás
30/01/2023

Conferencia Sectorial para a Mellora Regulatoria e o Clima de Negocios: As comunidades autónomas convocaron o 50% dos casi 20.600 millóns de euros de fondos europeos asignados

O pasado día 30 de xaneiro celebrouse a sexta reunión da Conferencia Sectorial para a Mellora Regulatoria e o Clima de Negocios na que se abordou o despregamento dos fondos europeos e as propostas dos gobernos autonómicos para finalizar a Adenda do Plan de Recuperación que elabora o Goberno e que se presentará formalmente en Bruselas no primeiro trimestre. Na reunión participaron todas as comunidades autónomas de forma presencial, salvo Baleares e Melilla que o fixeron de forma telemática. Tamén asistiu a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP). Na mesma fíxose seguemento da execución do investimento por parte das rexións para coñecer o despregamento sobre o terreo, resaltando a importancia de acelerar os devanditos investimentos en todo o territorio coa garantía dos mecanismos de control postos en marcha. Coa Adenda ao Plan de Recuperación preténdese reforzar o apoio financeiro ás empresas, con especial atención ás pemes, coa canalización a través do Instituto de Crédito Oficial (ICO) de ata 15.000 millóns de euros en préstamos a través, entre outros instrumentos, dunha nova Liña ICO-Verde que financiará investimentos en enerxías renovables, eficiencia energética e economía circular. Tamén está prevista a movilización de 94.300 millóns de euros (7.700 millóns de euros en transferencias adicionais e ata 84.000 millóns de euros en préstamos e 2.600 millóns de euros previstos de transferencias do novo instrumento RePowerEU). De feito, coa Adenda preténdese reforzar os 12 PERTEs xa en marcha, coa movilización de máis de 26.300 millóns de recursos públicos adicionais, cas transferencias e préstamos asociados á Adenda, especialmente o novo de Descarbonización industrial, o de Semicondutores (Chip) e o de Enerxías e Hidróxeno renovable (ERHA) pola súa relevancia en ámbitos clave coa transición enerxética e a autonomía estratéxica. Os préstamos permitirán reforzar os fondos xa existentes de apoio empresarial e crear novos instrumentos financeiros para soster o esforzó de investimento público e privado e manter o impacto contracíclico e de apoio á estabilidade macroeconómica, financeira e fiscal. Tamén se acordou celebrar unha nova reunión técnica para traballar con máis detalle na articulación dun posible fondo que canalice os préstamos para investimentos sostibles das Comunidades Autónomas, tendo en conta o sistema de financiación autonómica e a necesidade de garantir a neutralidade fiscal. Xunto coas inversións, as 30 reformas previstas na Adenda permitirán continuar a transformación da economía española iniciada no 2020 e profundizar o impacto que xa está tendo o cumprimento xeralizado dos compromisos adquiridos, acelerando a transición ecolóxica e a transformación industrial.