Atrás

Consello de Ministros

Atrás
05/12/2023

Consello de Ministros

  • Compromisos do PRTR (C31, I1,I2). Acordo polo que se autoriza unha transferencia de crédito, por importe de 800.000.000 de euros, desde a Sección 20, Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, á Sección 23, Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, para financiar actuacións do Compoñente 31 REPowerEU do PRTR.
  • Compromisos do PRTR (C21). Acordo polo que se autoriza unha transferencia de crédito, por importe de 50.000.000 de euros, desde a Sección 20, Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, á Sección 33, Ministerio de Universidades, para financiar o Plan para o desenvolvemento de microcredenciales universitarias, no marco do PRTR (Compoñente 21, Investimento 6).
  • Compromisos do PRTR (C17). Acordo polo que se autoriza unha transferencia de crédito, por importe de 340.000.000 de euros, desde a Sección 20, Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, á Sección 28, Ministerio de Ciencia e Innovación, para a correcta execución dos investimentos da Addenda ao PRTR (Compoñente 17, Investimento 10).
  • Compromisos do PRTR (C6, I2). Acordo polo que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros, conforme ao artigo 41 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración Pública e para a execución do PRTR, a fin de posibilitar ao Ministerio de Transportes e Movilidad Sostible a realización de diversas actuacións no Programa 45FB "C06.I02 Rede Transeuropea de Transporte. Outras actuacións. Infraestruturas e Ecosistemas Resilientes".
  • Compromisos do PRTR (C14, I4). Real Decreto polo que se regula a concesión directa de subvencións destinadas ao financiamento de proxectos sostibles de mantemento e rehabilitación do patrimonio histórico con uso turístico nas cidades de Ceuta e Melilla, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
  • Compromisos do PRTR (C14, I4). Acordo polo que se autoriza a proposta de distribución territorial, entre comunidades e cidades autónomas, do crédito destinado á Liña de Financiamento para Proxectos de Eficiencia Enerxética e Economía Circular de Empresas Turísticas para o exercicio 2023, no marco do Compoñente 14, Investimento 4, submedida 2, do PRTR, para o seu sometemento á Conferencia Sectorial de Turismo.
  • Compromisos do PRTR (C19, I3). Acordo polo que se autoriza a proposta de distribución territorial, entre comunidades e cidades autónomas, do crédito destinado ao Plan de Competencias Dixitais para Turismo para o exercicio 2023, no marco do Compoñente 19, Investimento 3, do PRTR, para o seu sometemento á Conferencia Sectorial de Turismo.
  • Acordo polo que se dispón a aplicación do artigo 8.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ao Proxecto de modernización do regadío na Comunidade de Regadores da marxe esquerda do Porma (León), sectores II e III, fase I (León), comprendido nas obras de modernización de regadíos do Plan para a mellora da eficiencia e a sustentabilidade en regadíos, incluído no PRTR da economía española, Fase I.
  • Compromisos do PRTR (C22, I4). Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto 1042/2021, do 23 de novembro, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Federación Española de Municipios e Provincias para a modernización e ampliación dos dispositivos de atención e protección ás vítimas de violencia machista no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.