Atrás

Convalidáronse dous reais decretos-leis para transformar a Xustiza e reforzar a protección da cidadanía e das empresas

Atrás
11/01/2024

Convalidáronse dous reais decretos-leis para transformar a Xustiza e reforzar a protección da cidadanía e das empresas

O pleno do Congreso dos Deputados convalidou dous reais decretos-leis que reforzarán a protección dos cidadáns e das empresas fronte ás consecuencias dos conflitos en Ucraína e Oriente Medio, e promoverán a transformación dixital do servizo público de Xustiza. As actuacións recollidas no Real decreto-lei 6/2023, polo que se aproban medidas urxentes para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia en materia de servizo público de Xustiza, función pública, réxime local e mecenado forman parte dos obxectivos e fitos comprometidos con Bruxelas para a recepción de fondos europeos. A súa aprobación permitirá a España recibir o cuarto desembolso dos fondos Next Generation EU, por un importe de 10.000 millóns de euros. O real decreto-lei recolle as actuacións de reforma da función pública, do seu réxime xurídico e dos instrumentos de xestión do emprego público, como a planificación estratéxica dos recursos humanos, a avaliación do rendemento e a súa vinculación co complemento salarial e coa provisión de postos, a carreira horizontal ou a regulación da figura do xestor público profesional.