Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Convocatoria de 8 becas de formación en práctica institucional, axencia cultural, proxectos editoriais e relacións con comunidades para 2021-2023

Atrás
20/10/2021

Convocatoria de 8 becas de formación en práctica institucional, axencia cultural, proxectos editoriais e relacións con comunidades para 2021-2023

As becas convocadas serán de 384.000 euros (24.000 euros cada unha) e terán como finalidade a formación na coordinación de proxectos transversais en varias áreas do Departamento de Actividades Públicas del MNCARS, a formación na coordinación de proxectos editoriais e web no Departamento de Actividades Editoriais do MNCARS e a formación na coordinación de proxectos na Subdirección Artística e a Subdirección de Xerencia do MNCARS.
Beneficiarios:
Calquera persoa que estea en posesión dos títulos académicos oficiais que se indican nos requisitos específicos de cada beca ou ben de títulos estranxeiros equivalentes homologados polo Ministerio de Educación e Formación Profesional na data que finalice o prazo de presentación de solicitudes.


Expresións de interese Expresións de interese