Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Convocatoria de prazas para a realización de cursos titorizados en liña para a formación permanente do profesorado de niveis non universitarios e do curso sobre o desenvolvemento da Función Directiva

Atrás
31/03/2022

Convocatoria de prazas para a realización de cursos titorizados en liña para a formación permanente do profesorado de niveis non universitarios e do curso sobre o desenvolvemento da Función Directiva

Adxudicación, en réxime de concorrencia competitiva, de 9.000 prazas para a realización de cursos  titorizados en liña para a formación permanente do profesorado e do curso sobre o desenvolvemento da Función Directiva. Ten a finalidade de ofrecer un programa de actividades para a formación permanente do profesorado que facilite a súa actualización científica, pedagóxica e didáctica, así como a mellora do funcionamento dos centros e da convivencia escolar, a promoción, igualdade e a prevención da violencia de xénero e contra a infancia.

Para solicitar un dos cursos de formación permanente do profesorado, os candidatos deberán atoparse nalgunha das seguintes situacións:

a. Ser funcionario docente de ensinos regulados pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación en servizo activo ou en excedencia por coidado de familiares, por violencia de xénero ou por violencia terrorista.

b. Ser funcionario docente en servizos especiais.

c. Estar a impartir ensinos regulados pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación nun centro sostido con fondos públicos ou atoparse nalgunha situación que poida ser asimilada ás descritas nos apartados 1 e 2.

d. Ser persoal especializado de apoio nun centro sostido con fondos públicos onde se imparten ensinos regulados pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

e. Funcionarios docentes adscritos aos Programas de Acción Educativa no Exterior do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Enlaces


Expresións de interese Expresións de interese