Atrás

Cultura anuncia o Plan de Impulso Territorial aos Equipamentos Culturais na Conferencia Sectorial de Cultura

Atrás
22/02/2024

Cultura anuncia o Plan de Impulso Territorial aos Equipamentos Culturais na Conferencia Sectorial de Cultura

O ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presidiu no Centro Niemeyer, en Avilés (Asturias), o Pleno da Conferencia Sectorial de Cultura, no que participaron os conselleiros de Cultura de todas as comunidades e cidades autónomas comunidades autónomas de Ceuta e Melilla. No encontro, Urtasun anunciou, como un dos principais acordos do encontro, a posta en marcha dun novo programa de investimentos: o Plan de Fomento Territorial de Equipamentos Culturais (PITEC). O obxectivo do plan é identificar e reforzar aqueles equipamentos culturais estratéxicos a nivel nacional ou internacional, con independencia de que sexan ou non de titularidade estatal. Así mesmo, o ministro anunciou que nos próximos días remitirase ás comunidades autónomas, a través da Dirección Xeral do Libro, Cómic e Lectura o texto da convocatoria de 'Axudas á Creación Literaria'. Cun valor total de 500.000 euros, están destinados a apoiar a creación en calquera das linguas oficiais de España e tamén aquelas que teñan recoñecemento legal nos estatutos de autonomía como o asturiano. Outro dos acordos da Conferencia Sectorial de Cultura foi a continuidade das 'Axudas para ampliar e diversificar a oferta cultural en zonas non urbanas', no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia , para este proxecto, denominado 'Ecosistema Cultura Territorio', que xa tivo unha excelente acollida na práctica totalidade das comunidades autónomas, incorporouse ao borrador da Lei Xeral 2024, segundo avanzou Urtasun, unha partida de 3 millóns de euros que se repartirá entre as CCAA para investir en proxectos e iniciativas con proxección local e rexional; e unha dotación de 1 millón de euros, xestionada polo Ministerio de Cultura, para proxectos con vocación vertebradora e estruturadora a nivel nacional.