Atrás

Cultura convoca axudas por valor de 8 millóns de euros para o fomento do sector dos videoxogos e do podcast e outras formas de creación dixital

Atrás
05/01/2024

Cultura convoca axudas por valor de 8 millóns de euros para o fomento do sector dos videoxogos e do podcast e outras formas de creación dixital

A Consellería de Cultura, a través da Dirección Xeral de Industrias Culturais, Propiedade Intelectual e Cooperación, publicou a orde pola que se convocan axudas, por importe de 8 millóns de euros, para o fomento do videoxogo, o podcast e outros sectores das formas de creación dixital, correspondente a 2024, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. As actividades dirixidas ás axudas son a preprodución, produción e distribución de videoxogos, podcasts e outras formas de creación dixital, incluíndo experiencias narrativas en formatos VR, AR, RX, xa sexan interactivas ou non, experiencias narrativas orientadas aos metaversos e outros. Tamén contemplan apoiar programas de incubación, mentorización ou aceleración de proxectos relacionados con estas categorías, xa sexan en formato físico, dixital ou híbrido (dixital e físico); así como eventos profesionais e exposicións culturais relacionadas cos videoxogos, podcasts e outras formas de creación dixital. A axuda concedida polo Ministerio de Cultura nesta convocatoria supón un máximo do 80 % do custo total do proxecto. Polo menos o 20% do proxecto deberá financiarse con fondos propios ou con outras achegas públicas ou privadas. O importe máximo solicitado non poderá superar os 80.000 euros. As solicitudes enviaranse a través da sede electrónica do Ministerio de Cultura, no prazo establecido, entre o 10 e o 30 de xaneiro de 2024.