Atrás

España constitúe o Consello Asesor Internacional sobre Intelixencia Artificial

Atrás
21/06/2024

España constitúe o Consello Asesor Internacional sobre Intelixencia Artificial

O Ministerio de Transformación Dixital e Servizo Público estableceu o Consello Consultivo Internacional de Intelixencia Artificial , que reúne a principais expertos internacionais no ámbito da Intelixencia Artificial e a Transformación Dixital, para asesorar ao Ministerio sobre aspectos clave no desenvolvemento e futuro desta tecnoloxía. así como as posibles tendencias, retos e oportunidades que conleva. 

O Consello ponse en marcha nun momento no que España intensifica o impulso das súas capacidades, co obxectivo de desenvolver unha IA ética, centrada no ser humano e orientada aos dereitos, tal e como se recolle na Estratexia de IA aprobada o pasado 14 de maio de 2024. 

Ademais, a primeira reunión do Consello tamén coincide coa posta en marcha das actividades da Axencia Española de Supervisión da IA (AESIA), cuxa sede está na Coruña, que terá un papel fundamental na supervisión e promoción dos sistemas de IA de alto risco a comprensión e o uso responsable desta tecnoloxía na sociedade e na economía española e cuxo director xeral foi nomeado recentemente. 

Na reunión do Consello celebrada presencialmente en Madrid os días 20 e 21 de xuño de 2024 tratáronse e afondáronse en diversos temas relacionados co despregamento da IA en España ; entre elas, o papel que debe xogar o sector público no desenvolvemento e despregamento da Intelixencia Artificial, analizando posibles novas formas de colaboración público-privada. As diferentes dimensións da IA tamén foron examinadas no contexto da polarización política e dos riscos para as democracias liberais.