Atrás

España e a Comisión Europea ratifican o Acordo de Asociación 2021-2027

Atrás
16/12/2022

España e a Comisión Europea ratifican o Acordo de Asociación 2021-2027

O Goberno de España e a Comisión Europea (CE) ratificaron o Acordo de Asociación de España 2021-2027, un documento de carácter estratéxico no que se recollen as grandes líneas de actuación e prioridades de inversión do conxunto de fondos europeos que conforman o Marco Financeiro Plurianual, e que permitirá abrir oportunidades de inversión ao conxunto de territorios, así como impulsar o cambio de modelo productivo. Os fondos qu conforman este Acordo son o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), o Fondo Social Europeo Plus (FSE+), o Fondo Europeo Marítimo, e o de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) e o Fondo de Transición Xusta (FTJ). Desta forma, España alcanza unha asignación financeira de axuda UE, sumando o conxunto dos instrumentos, de 36.682 millóns de euros para ese periodo. Esta imaxinación é complementaria cos obxectivos e fitos recollidos no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), que impulsa un cambio no modelo productivo do país.