Atrás

España recibirá 1.383 millóns de euros do prefinanciamento da Adenda do Plan de Recuperación

Atrás
25/01/2024

España recibirá 1.383 millóns de euros do prefinanciamento da Adenda do Plan de Recuperación

España recibirá 1.383 millóns de euros de prefinanciamento da Adenda ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. En concreto, a Comisión Europea autorizou 340 millóns de euros de antelación correspondentes aos préstamos da Adenda e proximamente aprobará outros 1.043 millóns de euros de prefinanciamento para as transferencias adicionais a fondo perdido que tamén inclúe a Adenda. Deste xeito, España inicia a segunda fase de fondos europeos que lle permitirán seguir avanzando nas transformacións do modelo produtivo para adaptalo aos retos do século XXI. En particular, estes recursos adicionais destinaranse a reforzar os proxectos estratéxicos postos en marcha (PERTE) para reforzar a autonomía estratéxica nos ámbitos enerxético, agroalimentario, industrial, tecnolóxico e dixital. A Adenda ao Plan de Recuperación, que foi aprobada polo Consello de Ministros o pasado mes de xuño e recibiu o visto e prace da Comisión en outubro, permitirá mobilizar máis de 10.000 millóns de euros en transferencias adicionais e ata 83.000 millóns en préstamos dos Fondos Next Generation EU e RepowerEU. En total, o Plan de Recuperación permitirá mobilizar ata 163.000 millóns de euros no período 2021-2026, máis do 12% do PIB de España, que se suma aos 36.700 millóns de euros dos Fondos Estruturais do marco financeiro plurianual 2021-2027 para completar un ambicioso programa de modernización de investimentos no país. O prefinanciamento da Adenda anunciado pola Comisión Europea demostra que España segue avanzando ben no despregamento dos fondos europeos. De feito, España solicitou en decembro o cuarto desembolso do Plan por un valor de 10.021 millóns de euros vinculado ao cumprimento de 61 fitos e obxectivos. Esta cantidade sumarase aos 37.036 millóns de euros xa recibidos dos tres desembolsos anteriores e do primeiro prefinanciamento.