Atrás

Guía técnica sobre a aplicación do principio de "non causar un prexuízo significativo" en virtude do Regulamento relativo ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia

Atrás
11/10/2023

Guía técnica sobre a aplicación do principio de "non causar un prexuízo significativo" en virtude do Regulamento relativo ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia